Misschien klinkt het wat onrespectvol of plat: vaklieden die uitverkocht zijn. Maar het geeft wel aan hoe kwetsbaar de markt op dit moment is. Hoe komt dat en belangrijker: hoe lossen we dat op? Hollen…
Om in uw tijdelijke personeelsbehoefte te voorzien kunt u een vakman of hulpkracht als uitzendkracht inhuren. Hoe werkt dat in de bouw precies en wat zijn uw risico’s? Om zo min mogelijk risico te lopen…
De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die de VAR gaat vervangen is voorlopig tot 1 april 2016 uitgesteld. Dit betekent dat u tot die tijd gevrijwaard bent van het afdragen van loonheffingen bij inhuur…
Met de invoering van de WAS kunt u vanaf 1 juli 2015 volledig aansprakelijk gesteld worden voor niet of onjuist uitbetaald loon van werknemers die in de keten na u zitten. Dus voor personeel van…