Tips voor werken met uitzendkrachten in de bouw

Om in uw tijdelijke personeelsbehoefte te voorzien kunt u een vakman of hulpkracht als uitzendkracht inhuren. Hoe werkt dat in de bouw precies en wat zijn uw risico’s? Om zo min mogelijk risico te lopen en gevrijwaard te worden kunt u een aantal maatregelen nemen. Daarnaast moet u vaststellen of de Bouw CAO correct wordt toegepast. Linked Bouw legt uit en geeft u enkele tips.

Inlenersaansprakelijkheid

Wanneer u personeel inhuurt van een uitzendbureau kunt u aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffing en omzetbelasting door de uitlener. Dit is de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid die van toepassing is indien het ingehuurde personeel onder uw leiding en toezicht werkzaam is.

Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid

U kunt volledig gevrijwaard worden van deze aansprakelijkheid indien u zaken doet met een SNA-gecertificeerd uitzendbureau. U moet dan wel de volgende aanvullende maatregelen nemen:

  • 25% van het factuurbedrag op een G-rekening van de uitlener storten (20% ingeval de verleggingsregeling van toepassing is). Het heeft geen zin een hoger % te hanteren, daarmee wekt u eerder de schijn dat u vermoedt dat de uitlener te kwader trouw is;
  • Een volledige mandagenregister aanleggen van het ingehuurde personeel, met een duidelijke koppeling tussen uren en factuurbedrag;
  • De identiteit van de ingehuurde kracht vaststellen en vastleggen. Deze vastlegging doet u door de NAW gegevens tezamen met de identiteitssoort en nummer te registreren. Vaststellen doet u op de eerste werkdag door het originele identiteitsbewijs te controleren en te vergelijken met de persoon die voor u staat. Let op: het is niet toegestaan om een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren.

Toepasselijkheid Bouw CAO

Speciaal voor de bouw is er een zogenaamd ‘Bouwconvenant’ waarin wordt beschreven welke bepalingen uit de Bouw CAO moeten worden toegepast op een uitzendkracht in de bouw. Daarbij gaat het onder andere over beloning, vergoedingen, reiskosten, reisuren, werktijden en ATV dagen. De toepasselijkheid van deze CAO bepalingen is afhankelijk van het feit of de ingezette uitzendkracht Vakkracht of Nieuwkomer is

Vakkracht
Een vakkracht is iemand die gedurende 12 maanden in een periode van 2 jaar voorafgaand aan de uitzending bouwwerkzaamheden heeft verricht of in het bezit is van vakdiploma’s. Dit geldt zowel voor bouwplaatsfuncties als UTA functies

Nieuwkomer
Een nieuwkomer is iemand die niet aan bovenstaande omschrijving voldoet. Het gaat hier dus om een ongeschoolde kracht die minder dan 12 maanden bouwwerkzaamheden heeft verricht (in de afgelopen 24 maanden).

Pensioen
De uitzendbranche kent een eigen pensioenregeling, de zogenaamde STIPP. Wanneer een uitzendkracht echter direct voorafgaand aan zijn uitzending in de bouw al deelnemer was aan bpfBouw (het bouwpensioen) dan dient hij daar zijn pensioen voor te zetten. Ook wanneer de uitzendkracht ten minste 1 jaar als vakkracht heeft gewerkt heeft hij recht op het bouwpensioen.

NEN Certificering
Op grond van de huidige Bouw CAO mag een bouwbedrijf alleen zaken doen met een NEN gecertificeerd uitzendbureau dat is ingeschreven in het Register Normering Arbeid. Dat is sowieso een goede zaak, hiermee is de kans op zaken doen met een bonafide bedrijf vele malen groter.

Controle naleving Bouw CAO
Het bepalen van de ’vakkracht’ of ’nieuwkomer’ status is niet alleen een zaak van het uitlenende bureau. U moet dit zelf ook controleren, alsmede of vervolgens de juiste CAO bepalingen worden toegepast. Deze controle én verantwoordelijkheid vloeit voort uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Maar ook uit de nieuwe Bouw CAO 2016 die controle op naleving van de CAO heel expliciet bij de werkgever (inlener, u dus) legt.

(Kosten) voordeel uitzendkrachten

Het inhuren van een uitzendkracht in de bouw heeft een hoop voordelen. Zo bespaart u op wervings en selectiekosten, kunt u flexibel opereren en legt u een aantal werkgeversrisico’s weg. Vaak realiseert u hiermee een kostenvoordeel ten opzichte van personeel dat u zelf in dienst neemt. In het geval van een vakkracht moet u echter rekening houden met een kleiner verschil. Naast het feit dat nagenoeg alle CAO bepalingen van toepassing zijn kent de uitzendbranche een hoge wachtgeldpremie. Een tarief van € 40 per uur of hoger is dan ook geen uitzondering.

U bent daarmee direct gewaarschuwd voor vaklieden die voor een lager bedrag of zelfs een fractie van dit bedrag worden aangeboden. Er is een grote kans dat het uitlenende bureau bovenstaande regels niet toepast of deze bewust ontloopt. Hiermee loopt u als inlener een niet te negeren groot risico!

Linked Bouw is lid van de NBBU en daarmee NEN gecertificeerd. Wij volgen daarnaast het bouwconvenant zoals hierboven beschreven. Hiermee loopt u de minste risico's bij ingehuurde uitzendkrachten. Wilt u vrijblijvend advies over uw situatie of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Bel ons op 088–6908888 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer in deze categorie: « Wie loopt er op uw bouwplaats?