dinsdag, 24 november 2015 15:10

Help! De vaklieden zijn uitverkocht

Misschien klinkt het wat onrespectvol of plat: vaklieden die uitverkocht zijn. Maar het geeft wel aan hoe kwetsbaar de markt op dit moment is. Hoe komt dat en belangrijker: hoe lossen we dat op?

Hollen of stilstaan

Hoewel het nog niet echt 'hollen' is voor veel aannemers merken we dat er heel snel krapte ontstaat in het aanbod van vaklieden als het even drukker wordt. Vlak voor de bouwvak was dit goed merkbaar, mede onder invloed van de verlaagde BTW regeling. Met pijn en moeite konden de aanvragen worden ingevuld, rechtstreeks of via tussenkomst van bureaus.

Uitstroom en vergrijzing

Heel raar is deze onbalans natuurlijk niet. Door de aanhoudende crisis en reorganisaties hebben veel vaklieden de sector verlaten. Anderzijds hebben steeds minder jongeren gekozen voor een (bouw)technische opleiding. Tel daar de uitstroom door vergrijzing bij op en we hebben te maken met een sterk afgenomen arbeidspotentieel in de bouw.

Aansluiting vraag en aanbod

Naast bovengenoemde factoren zien we dat de behoefte van veel bouwers aan het veranderen is. Er wordt nu eenmaal steeds minder op de bouwplaats 'gebouwd' maar steeds meer 'gemonteerd'. Daarnaast monteren veel leveranciers (dakkapellen, kozijnen etc.) tegenwoordig hun eigen product op de bouwplaats met eigen montageteams.

De vakman op de bouwplaats heeft dus enerzijds te maken met een andere broodheer, maar vooral ook met een andere taakinhoud. De (hoofd)aannemer daarentegen met een ander type vakman dat meer een coördinerende en bewakende rol heeft en dichter tegen de uitvoerder aan moet zitten.

Verdeling en invulling vakmanschap

Uiteindelijk moet het werk gebeuren en komen er vele handen aan te pas voordat een bouwwerk gereed is. Echter met de verschuiving van taken, verantwoordelijkheden, fysieke lokatie waar gebouwd wordt en (prefab) bouwmethoden is een andere verdeling van vakmanschap vereist.

Daar ligt wellicht ook een deel van de oplossing: in veel gevallen is de allround vakman niet nodig maar juist een specialist. Aangevuld met een goede assistent of hulpkracht. Daarnaast vereist de verschuiving van werk naar fabriek of werkplaats ook andere vaardigheden. Die vaak ook buiten de branche of geijkte paden gezocht kunnen worden.

Natuurlijk is de alleskunner nog nodig, zeker in de renovatie of kleinschalig werk. Echter moeten we zuinig zijn op deze vaklui en daar waar mogelijk de alternatieven opzoeken.

Linked Bouw kan u helpen om de optimale mix van vaklieden en hulpkrachten in te zetten. Dit kan ook vaak een interessant kostenvoordeel opleveren. Wilt u vrijblijvend advies over uw situatie of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Bel ons op 088–6908888 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Opinie
woensdag, 23 september 2015 13:07

Wie loopt er op uw bouwplaats?

Maandagmorgen, 06:45, het is nog donker. Op de bouwplaats van Bouwbedrijf XYZ melden zich 4 nieuw ingehuurde timmerlieden bij uitvoerder Janssen. Na een korte instructie worden de timmerlieden snel aan het werk gezet. Wat gaat hier mis?

Papierhandel is voor kantoor?

Janssen was al om 06:00 aanwezig en is druk met een diefstal die in het weekeinde is gebeurd. Als de timmerlieden zich melden wil hij ze zo snel mogelijk aan het werk hebben. De papierhandel is immers op kantoor al door de administratie gechecked. Daar hoeft hij zich niet druk om te maken toch?

Weet wie er voor u staat

Uitvoerder Janssen heeft een belangrijke rol in het compleet maken van de ‘papierhandel’. Als het goed is wordt op kantoor inderdaad een kopie van het legitimatiebewijs bewaard. Dit bent u zelfs wettelijk verplicht wanneer u een ZZP'er inhuurt. Janssen moet echter ook daadwerkelijk de identiteit vaststellen van de ingehuurde kracht, ongeacht of het een ZZP’er of uitzendkracht is. Dus met het legitimatiebewijs in de hand de foto vergelijken met de voor hem verschenen personen.

Let op: huurt u een uitzendkracht in? Dan is het in het kader van de wet privacy niet toegestaan een kopie van het legitimatiebewijs te bewaren. Dit is ook niet meer vereist in het kader van de WKA.

Uw risico

Uiteraard wilt u weten wie er op uw bouwplaats rondloopt. Hoe weet u anders wat uw (arbeids)verhouding is met de betreffende persoon? En wat voor plichten u heeft in het kader van de Arbowet? Daarnaast is het vaststellen van de identiteit een van de voorwaarden om een VAR-WUO vrijwarend te laten zijn voor de loonheffing.

Checken en vastleggen

Het is verstandig om de gedane check op identiteit ook goed vast te leggen. Dat kan met een logboek op de bouw of als onderdeel van een startgesprek. De belastingdienst kan vragen om verslaglegging en borging van deze interne procedure. Let op: u dient als inlener altijd zelf de identiteit vast te stellen. U kunt dit niet uitbesteden aan een externe (certificerings) organisatie.

Linked Bouw legt van iedere ZZP’er en uitzendkracht die zij inzet het wettelijk verplichte dossier aan. Daarin wordt ook een kopie van het legitimatiebewijs bewaard. Wilt u vrijblijvend advies over uw situatie of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Bel ons op 088–6908888 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Algemeen
dinsdag, 08 september 2015 16:18

Zo bindt u uw ingehuurde ZZP'ers

ZZP’ers hebben geen binding met hun opdrachtgever. Dat bezwaar horen wij soms van bouwbedrijven die met ZZP’ers werken. Ze komen hun uurtjes maken, voelen zich niet verantwoordelijk en zijn matig gemotiveerd. Gelukkig is de praktijk vaak anders. U kunt daarnaast als opdrachtgever een aantal maatregelen nemen.

Investeer tijd en moeite

ZZP’ers zijn net echte mensen. Ze willen graag serieus genomen en houden van hun vak. Uw eerste investering doet u op de eerste werkdag. Zorg dat u (uw uitvoerder) de tijd neemt om nieuw ingehuurde ZZP’ers te ontvangen. Leg uit met wat voor project u bezig bent, wie de opdrachtgever is, wat de bouwmethode is, wat de planning is et cetera. U wilt commitment? Geef dan voldoende informatie om te kunnen binden!

Betrek en informeer

Waarschijnlijk heeft u verschillende manieren om uw personeel op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Een nieuwsbrief, bijeenkomst of informeel op de bouwplaats. Betrek de ingehuurde ZZP’ers hier ook in. Zo blijven zij ook geïnformeerd en gemotiveerd.

De extraatjes en bonussen

Overweeg om de extraatjes voor uw eigen personeel ook voor uw ZZP’ers te laten gelden. Een bonus, attentie voor een verjaardag, kerstpakket et cetera zijn vanzelfsprekend voor uw werknemers. U doet een ZZP’er een groot plezier als hij hier ook in wordt meegenomen. Zo toont u hem als volwaardig onderdeel van uw team te zien.

Feedback en evaluatie

Probeer regelmatig met ‘uw’ ZZP’ers om tafel te zitten. Evalueer de werkzaamheden en voortgang. Zo kunt u eventuele vragen beantwoorden en problemen signaleren.

Linked Bouw kan u met bovenstaand proces helpen. Wanneer u regelmatig ZZP’ers inhuurt leggen wij vast wie uw voorkeur heeft. Ook kunnen wij deze voorkeursgroep actief informeren over uw bedrijf. Dit is een eerste stap naar uw eigen ZZP Pool, al dan niet door u zelf beheerd. Wilt u vrijblijvend advies over uw situatie of wilt u meer weten over een ZZP Pool? Bel ons op 088–6908888 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Algemeen
vrijdag, 28 augustus 2015 18:38

Flexschil, Hype of Noodzaak?

Nu de bouw aan lijkt te trekken wordt er ook voorzichtig gekeken naar de toekomstige invulling van de personele capaciteit. Dat lijkt paradoxaal: veel bedrijven hebben net een ontslagronde achter de rug of zitten er nog midden in. Toch is iedereen het er over eens dat met name de toekomstige invulling van vaklieden een probleem gaat worden. Moet je als bouwer dan massaal aan de ’flexschil’? En wat houdt dat eigenlijk precies in?

Uw strategie, marktpositie en klantprofiel

Als (bouw)bedrijf dient u allereerst helder te hebben wat uw strategie is. Wat voor omzetniveau streeft u de komende 5 tot 10 jaar na. Hoeveel vestigingen horen daarbij? Werkt u lokaal, landelijk of internationaal? Op welke markt gaat u zich bewegen, is dat nieuwbouw, renovatie of onderhoud? Waar bevinden uw klanten zich, richt u zich op de zakelijke markt, overheid of particulieren? Past uitbesteden bij uw strategie of wilt u juist uw eigen stempel drukken op een project. Kunt u de benodigde kennis inkopen of is het van belang dat u die zelf in huis heeft? Hoe scherper u dit kunt formuleren, hoe beter u kunt vaststellen hoe uw eigen personeelsbestand eruit moet zien. Zowel ten aanzien van de harde ‘aantallen’ als de verdeling over UTA en CAO personeel. Vervolgens kunt u nadenken over -daar is die dan- uw flexschil.

Wat is een flexschil?

Bij flexschil wordt al snel alleen gedacht aan extern ingehuurd personeel. Wij adviseren u om een breder begrip te hanteren en te kijken naar alle arbeid die niet bij u op de loonlijst staat, dus ook:

 • uitwisseling van personeel tussen vestigingen;
 • collegiale in- en uitleen;
 • eigen, direct ingehuurde zzpers;
 • onderaannemers die deelwerk uitvoeren;
 • personeel van bureau’s, tussenpersonen, intermediairs etc.


Alle bovengenoemde vormen zorgen voor arbeid of productiecapaciteit die mee kan bewegen met uw orderportefeuille. Alhoewel een flexschil meestal betrekking heeft op bouwplaatspersoneel, kan dit ook UTA personeel betreffen. Er zijn steeds meer aannemers die met flexibele uitvoeringsteams werken (bijvoorbeeld een uitvoerder, werkvoorbereider en administrateur), of ingehuurd kaderpersoneel (gedetacheerd of via een ZZP constructie).

Welke flexschil past bij u

Hierboven gaven we al aan dat u eerst uw algemene strategie helder dient te hebben. Pas dan kunt u nadenken over hoe u uw flexschil samen wilt stellen. Wanneer u het belangrijk vindt om uw eigen stempel op uw werken te drukken zult u geneigd zijn om meer eigen, vast personeel in dienst te hebben. Of u zorgt voor een beperkte flexschil die stevig aan uw bedrijf is verbonden. Wanneer u met name de coördinatie van het bouwproces doet is voldoende capaciteit op het juiste moment een belangrijk item. Dat stelt weer andere eisen aan uw flexschil. Die zal dan groter moeten zijn en goed geclassificeerd.

Hoe bouwt u uw flexschil op

Ieder bedrijf heeft meestal al een flexschil, al wordt deze niet altijd bewust zo gedefinieerd. Begin daarom met het benoemen van de verschillende vormen van capaciteit die u nu al inzet binnen uw bedrijf. Dat vormt vaak een goed startpunt om uw flexschil verder uit te breiden of om de bestaande schil meer structuur te geven.

U geeft uw flexschil meer vorm door antwoord te geven op vragen als:

 • Hoe groot is de (potentiële) capaciteit van uw schil?
 • Is deze capaciteit toereikend voor uw (toekomstige) vraag?
 • Hoe ontsluit u uw schil?
 • Heeft u voldoende zicht op kwaliteit en vaardigheden?
 • Welke kosten zijn er aan uw flexschil verbonden?
 • Welke risico’s loopt u?

Wat is de rol van de intermediair

Een intermediair kan een belangrijke rol spelen in het opbouwen en beheren van uw flexschil. Hierbij moet u goed letten op een eventueel eigenbelang. Een bureau dat met name ‘traditioneel’ bemiddelt zal eerder sturend zijn naar een traditionele flexoplossing die past bij hun proces.

Hype of noodzaak?

De mate waarin er nu in de diverse media over flexschil, verwachte krapte op de arbeidsmarkt, de explosieve toename van ZZP’ers etc. wordt gesproken doet een hype vermoeden. Wellicht loopt het allemaal niet zo’n vaart. Echter met de eerste tekenen van herstel, de verregaande hervormingen voortvloeiend uit de wet Werk en Zekerheid en de nieuwe rol die veel bouwers hebben raden wij u aan om in ieder geval eens goed stil te staan bij dit onderwerp en het voldoende managementaandacht te geven. Zodat u weet waar u nu staat en waar u naartoe wilt.

Linked Bouw biedt u alle tools (diensten, kennis en software) om uw eigen flexschil op te bouwen of verder te professionaliseren. U maakt de keuze wat u zelf doet en wat u aan ons uitbesteed. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende flexscan van uw bedrijf: bel ons op 088–6908888 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Algemeen